aanbesteden >

Iedere opdrachtgever in de bouw heeft te maken met aanbesteden. Hoe selecteert de opdrachtgever de beste ondernemer met het beste plan? Het gros van de (semi) publieke opdrachtgevers is daarbij gebonden aan aanbestedingsregels. Binnen die regels bestaat veel beleidsruimte. Het Opdrachtgeversforum wil opdrachtgevers helpen bij het invullen van die beleidsruimte. Verstandig beleid binnen die regels is vaak ook bruikbaar voor opdrachtgevers die niet direct aan aanbestedingsregels gebonden zijn, zoals woningbouwverenigingen.

De Themagroep aanbesteden bestaat uit: Rijkswaterstaat (trekker), Waterschap Hollandse Delta en de Alliantie.

 

 

 

De doelen van de Themagroep aanbesteden voor de periode 2015-2016 zijn:

1)   De (semi) publieke opdrachtgevers in de bouw zijn goed geïnformeerd over de nieuwe beleidsruimte die zij krijgen bij de aanpassing van de Aanbestedingswet als gevolg van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen  van april 2014);

2)   De (semi) publieke opdrachtgevers in de bouw zijn zich bewust van de aanstaande kansen en verplichtingen met betrekking tot elektronisch inschrijven;

3)   Ook de bij het Opdrachtgeversforum betrokken opdrachtgevers die niet verplicht zijn de aanbestedingsregels toe te passen, hebben inzicht gekregen in hoe zij gebruik kunnen maken van de ontwikkelingen bij de aanbestedende diensten.

In 2011 heeft het Opdrachtgeversforum het Thema Aanbesteden benoemd als speerpunt voor dat jaar. Twintig deelnemers aan het Opdrachtgeversforum stelden toen de publicatie "Focus op aanbesteden" samen. Deze publicatie besteedde aandacht aan Past Performance, Tenderboards, geïntegreerde contracten en elektronisch aanbesteden. 

Voor 2015-2016 zal de aandacht uitgaan naar de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en hun verwerking in de Aanbestedingswet en naar praktische zaken zoals elektronisch inschrijven. Er zijn ontwikkelingen op het gebied van het opnemen van sociaal  beleid en milieubeleid in aanbestedingen en de bescherming van werknemers. Er komt meer ruimte om met marktpartijen samen te werken bij innovatie.