Bert Wijbenga >

Bert Wijbenga is sinds 2011 voorzitter van de Raad van Bestuur van wooncorporatie Woonbron. Daarnaast is hij lid van het Dagelijks Bestuur van De Vernieuwde Stad en voorzitter van de Groene Huisvesters. Hij startte zijn carrière midden jaren 80 als inspecteur bij de politie en was ook hij onder meer plaatsvervangend korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten. Alvorens over te stappen naar de wooncorporatiesector was Wijbenga een aantal jaar korpschef van politie Flevoland. In 2011 maakte hij de overstap naar de corporatiesector. Daarnaast is hij onder meer bestuurslid VNO Rotterdam, voorzitter Bouwpower. Wijbenga is politicoloog en bestuurskundige.

Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen en  4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Spijkenisse, Delft en Dordrecht. Woonbron zorgt in gevarieerde wijken voor passende huisvesting voor hen die ons nodig hebben. Voor onze bewoners zijn wij partner in prettig wonen. Resultaten boeken we niet alleen. Prettig wonen bereiken we in samenwerking met onze klanten, met gemeenten en al die partijen die werkzaam zijn in de wijk.
We werken op een zakelijke en daadkrachtige manier. Dit doen we altijd vanuit ons sociale hart. Wij zijn thuis in onze wijken. We grijpen in bij woonoverlast om ongestoord woonplezier voor onze klanten te waarborgen.
We blijven onze woningen verbeteren door onderhoud, duurzaamheidsmaatregelen, renovatie en soms door nieuw te bouwen. Zo kunnen we betaalbaar wonen blijven garanderen. Dat is en blijft onze kerntaak.
Deze kerntaak kan alleen succesvol waargemaakt worden in samenwerking met uitvoerende bouwpartijen: nieuwbouw, renovatie, verduurzaming, dagelijks onderhoud. Voor tevredenheid van onze klanten en kwaliteit van belangen is die samenwerking cruciaal.
Dat geldt overigens voor alle corporaties in Nederland. Daarom zet ik me graag in voor dit forum waar we met elkaar zoeken naar mogelijkheden tot professionalisering, optimalisatie en lagere kosten.