contracten >

Professionaliseren van de functie, methoden en instrumenten rond contractmanagement voor een breed scala aan contractvormen. Uitgangspunt is de toepassing van de principes van systeemgerichte contractbeheersing in de verschillende organisaties.

Betrokken partijen: Rijksvastgoedbedrijf (trekker), Gemeente Den Haag

Door de verschillen in bijvoorbeeld dynamiek, complexiteit en projectschaal van de organisaties van het Opdrachtgeversforum zijn er verschillen ontstaan in de aanpak en het niveau van contractmanagement. In dit project willen we bereiken dat opdrachtgevers dezelfde soort aanpak gaan gebruiken, zodat de markt weet hoe contactbeheersing bij ons werkt. Ook willen we contractmanagement verder ontwikkelen zodat de opdrachtgevers van elkaars kennis en ervaringen kunnen leren.

 

Doelstellingen:

  • Contractbeheersing en -management zijn voor de organisaties een vanzelfsprekende en professioneel ingerichte discipline.
  • Methoden en instrumenten ten behoeve van contractmanagement worden in samenwerking met de organisaties doorontwikkeld.

 

Aandachtspunten voor de inventarisatie en doorontwikkeling zijn:

  • met welke type contracten wordt gewerkt?
  • wat is de rol/ het belang van contractmanagement/-beheersing daarbij?
  • hoe professioneel zijn we (als opdrachtgevers) bij het werken met contracten en contractmanagement?
  • hoe kunnen we verdere professionalisering van contractbeheersing bevorderen?
  • wat kunnen we op korte termijn op dit gebied voor elkaar betekenen?

 

Projecten
De projecten die worden opgestart:

  1. Expert-/reflectiesessies: project- en procesmanagement-, inkoop-, markt- en aanbestedingsprofessionals van opdrachtgevers reflecteren onderling op elkaars project- en contractaanpak.
  2. Hoe kan binnen de verschillende organisaties gebruik gemaakt worden van (onderdelen) van systeemgerichte contractbeheersing?