duurzaam voorraadbeheer >

Het belang van duurzaamheid en duurzaam voorraadbeheer in de bouw wordt onderstreept door opdrachtgevers uit de kring van het Opdrachtgeversforum, die zich aansluiten bij lopende initiatieven als Energiegebruik in de GWW-sector en scherpe energie-duurzaamheidsdoelstellingen formuleren. Het Opdrachtgeversforum wil voorbeeldprojecten en best practices verzamelen op dit gebied en informatie toegankelijk maken voor andere opdrachtgevers.
Betrokken partijen: Gemeente Den Haag (trekker), Rijksvastgoedbedrijf, Unviersiteiten

Binnen het opdrachtgeverschap is een rol weggelegd om initiatieven te nemen, die vraagstukken van innovatieve en duurzame oplossingen voorzien. Dat geldt ook voor het voorraadbeheer. Daarbij leggen we de lat voor marktpartijen hoog en geven hen hiervoor ook de ruimte. Tegelijkertijd vinden we meerwaarde en kracht binnen onze 'natuurlijke' samenwerkingsverbanden en partners. Dat is wat we binnen het Opdrachtgeversforum willen versterken en stimuleren.

Leegstaande gebouwen eigentijds en bestendig maken voor de toekomst. Bij hergebruik van vastgoed rekening houden met maatschappelijke meerwaarde. Lopende initiatieven als Energiegebruik in de GWW-sector en het formuleren van scherpe energie-duurzaamheidsdoelstellingen: duurzaamheid en duurzaam voorraadbeheer zijn niet meer weg te denken van de opdrachtgeversagenda. Het Opdrachtgeversforum wil met voorbeeldprojecten en best practices ervaringen uitwisselen, kennis  ontwikkelen en nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren. 

Samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de Universiteit Eindhoven is de gemeente Den Haag trekker van dit thema binnen het Opdrachtgeversforum. De volgend voorbeelden geven een indruk van waar dit concreet over gaat, welke partijen daar al in samenwerken en welke ambities we hierin samen nastreven.
NB: In augustus organiseert TU Eindhoven weer een bijeenkomst om opgedane ervaringen en kennis uit te wisselen.

Energie

  • EnergieRijk is een samenwerkingsverband van Rijk en gemeente. Gezamenlijk willen zij een schone, betrouwbare en lokale energievoorziening inkopen die alle energie (elektra, warmte en koude) voor de 18 overheidsgebouwen in het Centrum van Den Haag levert. Doel is dat marktpartijen zorgen voor ontwerp, realisatie, financiering en exploitatie. Het plan zal op basis van een  concurrentiegerichte dialoog verder uitgewerkt worden. Start 2016. In 2020 100% levering duurzame energie.
  • Het concern-breed energiebesparingsbeleid voor gemeentelijk vastgoed, openbare verlichting en verkeersmanagementsystemen. Algemene doel is om in 2020 een energiebesparing van 12% bereikt te hebben. Doelstelling voor openbare verlichting en verkeersmanagement is 20%.

Assetmanagement

  • In 2011 is een convenant gesloten tussen de gemeente Den Haag en bedrijfsleven, het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) en de belangenvereniging ZKD over de revitalisatie en verduurzaming van het bedrijventerrein. Het convenant betreft de herinrichting van het openbaar gebied op het bedrijventerrein en duurzaam beheer. Uitvoering gebeurt door de gemeente Den Haag die met Rijswijk deelneemt in het IPP. De Haeghe Groep heeft haar kantoor op ZKD voorzien van ruim 800 zonnepanelen.
  • Voor elk project ‘herinrichting van openbare ruimte’ wordt onderzocht hoe verduurzaming mogelijk is met behulp van de ‘Aanpak duurzaam GWW’.

Transformatie vastgoed

  • De Schilde is een voormalig gebouw van Philips, centraal in Den Haag. Het is eigendom van de gemeente. Een Zwitsers bedrijf heeft een plan gepresenteerd voor stadslandbouw op de 5e en 6e etage. Dat plan wordt nu uitgewerkt.
  • Het voormalige kantoorgebouw van het rijk, Juno,  op de Binckhorst wordt in het kader van Kleinschalig Opdrachtgeverschap verbouwd tot woningen en bedrijfsruimte. Voor de levering van warmte wordt Juno aangesloten op de stadsverwarming. De dichtstbijzijnde leiding ligt nu nog 500 meter verderop.