forum >

Het Opdrachtgeversforum wil bijdragen aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap van (semi)publieke organisaties en innovatie en kwaliteitsverbetering in de bouwsector bewerkstelligen. De leden van het Opdrachtgeversforum vertegenwoordigen organisaties die jaarlijks vele miljarden aan opdrachten uitzetten in de markt en daardoor een verschil kunnen maken. Het Opdrachtgeversforum is een 'spreekbuis' voor (semi)publieke opdrachtgevers, maar niet direct een formele koepel- of brancheorganisatie. Het is uitvoerend en resultaatgericht en reflecteert de kwaliteit van de bouw.