gedragscode >

Het Opdrachtgeversforum heeft de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap  ontwikkeld. In deze gedragscode worden de volgende kernwaarden voor het publiek opdrachtgeverschap gehanteerd: maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie. Deze kernwaarden zijn uitgewerkt in gedragsregels. Met de code geven de publieke opdrachtgevers aan wat opdrachtnemers van hen mogen verwachten en wat zij van de opdrachtnemers verwachten. Daarnaast biedt de code kaders aan de eigen medewerkers voor de uitvoering van hun werkzaamheden in relatie tot opdrachtnemers.

achtergrond en verankering per organisatie

Publieke opdrachtgevers zijn volop bezig met het onderwerp 'integriteit'. Deze gedragscode kan hiervan een onderdeel uitmaken. De code kan bijdragen aan het verbeteren en professionaliseren van de verhoudingen tussen de opdrachtnemers en opdrachtgevers. De gedragscode 'publiek opdrachtgeverschap' kan een aanvulling zijn op de afzonderlijke integriteitcodes van de deelnemende organisaties.

vertrouwenspersonen

De deelnemende publieke opdrachtgevers verankeren de gedragscode in hun organisatie. Opdrachtnemers kunnen hen aanspreken indien zij zich niet conform de kernwaarden en gedragsregels van deze code gedragen. Elke deelnemende publieke opdrachtgever heeft een centraal meldpunt, waar opdrachtnemers met opmerkingen en klachten terecht kunnen. Er wordt naar gestreefd meldingen binnen twee maanden af te handelen.

 • Rijkswaterstaat: opdrachtgeverscode(@)rws.nl
 • Dienst Vastgoed Defensie: J.vd.Berge.01(@)mindef.nl
 • Provincie Zuid-Holland: zuidholland(@)pzh.nl
 • Hoogheemraadschap van Delfland: info(@)hhdelfland.nl
 • Rijksvastgoedbedrijf: Mary.Ipenburg(@)rijksoverheid.nl
 • Prorail: harrie.vanhelvoort(@)prorail.nl
 • Hogeschool INHOLLAND: jan.wiss(@)inholland.nl
 • Gemeente Rotterdam: opdrachtgeverscode(@)rotterdam.nl
 • Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard: f.martens(@)hhsk.nl
 • De Alliantie: pzuurbier(@)de-alliantie.nl
 • Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland: Albert.Kampen(@)rijnland.net
 • Waterschap Reest en Wieden: j.vankeulen(@)reestenwieden.nl
 • Vastgoedorganisaties van de Nederlandse Universiteiten: j.telgen(@)utwente.nl
 • NS Stations: Gerard.Kamps(@)NS.NL
 • Waterschap Hollandse Delta: e.bakker(@)wshd.nl

 

aanmelden

De gedragscode is weliswaar een initiatief van het Opdrachtgeversforum in de bouw, maar alle andere publieke opdrachtgevers kunnen de code ondertekenen.

Heeft u belangstelling om zich aan te sluiten bij dit initiatief of wilt u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Opdrachtgeversforum: info(@)opdrachtgeversforum.nl.

Op verzoek wordt een overzicht verstrekt van de noodzakelijke voorbereiding in de eigen organisatie voorafgaand aan het ondertekenen van de gedragscode en van de procedure die deelnemende organisaties hanteren voor de behandeling van klachten.