hrm en praktijkleren >

Kennis en kunde op het gebied van opdrachtgeverschap behoeft aandacht. Er bestaan geen opleidingen voor opdrachtgevers, veel van de kennis wordt ontwikkeld op de werkvloer. Het thema HRM en Praktijkleren richt zich op het stimuleren van deze kennisontwikkeling, zowel via formele als informele processen.

Betrokken partijen: Waterschap Hollandse Delta (trekker), Rijksvastgoedbedrijf, NS Stations

HRM gaat over mensen. Over hoe ze hun kennis en kunde opbouwen, actueel houden, aanvullen en vernieuwen. Tegenwoordig lijkt internet altijd de aangewezen bron om dat te bereiken. Maar als het om professioneel opdrachtgeverschap gaat, gaat om de persoonlijke leercurve, de persoonlijke kennis en ervaring die opgedaan wordt, het persoonlijke contact met opdrachtgevers in andere organisaties. Dit thema richt zich op de inspanningen die de aangesloten organisaties kunnen doen om hun mensen te helpen in deze ontwikkelingen. Juist de grote verscheidenheid in doelstelling, omvang, structuur en marktsegment tussen de aangesloten organisaties kan inspireren om te leren. Dat doen we door projectmanagers onderling te detacheren.  Door gebruik te maken van elkaars HRM-infrastructuur.

Belangrijkste projecten en activiteiten:

- Praktijkleren

- HRM bewustzijn

- Overzicht opleidingen opdrachtgeverschap