Ilma Merx >

Ilma Merx is sinds 2016 Algemeen Directeur van de Dienst Stadsbeheer en lid van het Gemeenschappelijk Management Team (GMT) van de gemeente Den Haag. Zij werkt sinds 2007 bij de gemeente Den Haag en was hiervoor o.a. directeur Stadsdelen en Wijken,  Onderwijs & Jeugd en directeur bij de Dienst Publiekszaken.

“Den Haag is de internationale stad van vrede en recht, residentie en regeringscentrum. Een grote stad aan zee waar kleine projecten en grote programma’s ervoor zorgen dat de stad nu en in de toekomst schoon, heel, veilig en bereikbaar is. Betrokkenheid van bewoners, samenwerking met maatschappelijke instellingen en bedrijven, aandacht voor duurzaamheid en innovaties zijn nodig om de groeiende stad aantrekkelijk te houden voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Een opgave die we niet alleen waar kunnen maken. Daarom zoeken we actief de samenwerking met onze collega’s van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en andere publieke opdrachtgevers. Het Opdrachtgeversforum biedt prachtige kansen om hier samen invulling aan te geven. Niet door alles samen te doen, maar samen alles.”

inspiratie publicaties