Jan Hendrik Dronkers (voorzitter) >

Jan-Hendrik Dronkers is sinds februari 2010 werkzaam als directeur-generaal Rijkswaterstaat. Daarvoor bekleedde hij diverse functies binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waaronder plaatsvervangend Directeur-Generaal Mobiliteit en Hoofdingenieur-Directeur van de dienst Noord-Holland van Rijkswaterstaat. Hij startte zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat in 1981 als medewerker planstudies. Dronkers studeerde civiele techniek aan de HTS in Hengelo, economische bedrijfstechniek aan de HTS in Dordrecht en Nederlands recht aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam.
Sinds februari 2012 is hij voorzitter van het Opdrachtgeversforum.

 

 

 

 

Verbetering van het publiek opdrachtgeverschap, bij Rijkswaterstaat en bij andere organisaties, staat hoog op mijn verlanglijstje. Ik nam dan ook graag begin 2012 de voorzittershamer over van mijn voorganger, Peter Jägers, de toenmalige Directeur-Generaal Rijksgebouwendienst en één van de “founding fathers” van het  Opdrachtgeversforum.
 
De leden zijn afkomstig uit diverse disciplines en kunnen daarnaast een beroep doen op hun deskundige achterban om kennis en ervaring binnen en buiten het Opdrachtgeversforum uit te wisselen. Dat leidt bijna vanzelf tot verbetervoorstellen. Mijn missie is dat die verbeteringen ook hun weg naar de dagelijkse praktijk vinden en niet alleen bij onze leden.
Ook zoek ik de verbinding met onze eigen opdrachtgevers, politiek en maatschappij. Elke goede publieke opdrachtgever weet voor wie hij werkt en wil effectief en efficiënt omgaan met  publieke middelen.
Ik sluit af met een schijnbare open deur: geen opdrachtgever zonder opdrachtnemers en andersom. Ik wil toe naar een intensievere samenwerking met mijn opdrachtnemers en projecten in een open en deskundige dialoog realiseren, waarbij beiden hun verantwoordelijkheid bewijzen en tegelijkertijd een betrouwbare en een innovatieve partner willen zijn, die het beste in elkaar boven halen. Als dat kan met wat minder regels en bepalingen, des te beter! Mijn adagium: “van contract naar contact”!

inspiratie publicaties