kennis verzamelen en ontwikkelen >

Het Opdrachtgeversforum hecht veel belang aan discussie, reflectie en uitwisseling van informatie en kennis. Hier worden daarom verschillende activiteiten voor georganiseerd. Het meest bekend is het jaarlijkse Diner Pensant maar ook het onderhouden van een website en het organiseren van branche of sectorgespecifieke bijeekomsten behoren hiertoe. Daarnaast hebben we de wetenschappelijke basis van het vakgebied versterkt door het instellen van de leerstoel.

Belangrijkste projecten en activiteiten:c

- Stuurgroepbijeenkomsten

- Diner Pensant

- Column van stuurgroepleden

- Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw

- Topoverleg met Bouwend Nederland

- Actieagenda Bouw Professioneel Opdrachtgeverschap