leerstoel opdrachtgeverschap >

Opdrachtgeven is een vak waarvoor best practices, onderzoek en vakontwikkeling van bestaande en nieuwe professionals cruciaal zijn. Daarom heeft het Opdrachtgeversforum een leerstoel Opdrachtgeverschap ingesteld aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. De leerstoel richt zich op onderzoek naar de Nederlandse en internationale praktijk van het opdrachtgeven. Daarnaast wordt onderwijs op verschillende niveaus gegeven.

Klik hier voor de website van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Producten van de Leerstoel Workshopmateriaal van het Maturity Model

Onderzoeksprojecten van de leerstoel  Enquête Publieke Opdrachtgevers in beeld
Publieke en semipublieke opdrachtgevers, zoals de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, (hoge-)scholen, universiteiten en ziekenhuizen, hebben een belangrijke rol in de bouwsector. Jaarlijks worden vele miljarden besteed aan beheer- en onderhoudswerkzaamheden, renovatie, herontwikkeling en nieuwbouw. De wijze waarop publieke opdrachtgevers deze rol invullen, is, mede onder druk van discussies over de bedrijfslasten, volop aan verandering onderhevig. 

Veel opdrachtgevers zijn op zoek naar kennis, instrumenten, inzichten die hen helpen bij het maken van de juiste keuzes op dit gebied.  

Om gericht de juiste kennis en instrumenten aan te kunnen bieden in het publieke en semipublieke domein, is de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de TU Delft een onderzoek gestart naar de stand van zaken van het opdrachtgeverschap in de bouw. Deze leerstoel is een initiatief van Het Opdrachtgeversforum in de bouw, waarin verschillende sectoren binnen het publieke domein vertegenwoordigd zijn.

De Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw nodigt u uit om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek door het invullen van een digitale enquête over de opdrachtgevende rol van uw organisatie binnen uw werkgebied.