< Terug naar nieuwsoverzicht

Mini-symposium Contractmanagement TU Delft

 

Op donderdag 6 april 2017 heeft het mini-symposium contractmanagement plaatsgevonden. Tijdens dit symposium zijn actuele ontwikkelingen op het gebied van contractmanagement besproken aan de hand van 6 afstudeeronderzoeken van de master Construction Management Engineering aan de TU Delft. Na een korte inleiding over wat contractmanagement nou precies inhoudt hebben masterstudenten gepitcht over contractmanagement bij de waterschappen, de competenties die een goede contractmanager nodig heeft, de implementatie van prestatie-eisen, het voorkomen van conflicten en tenslotte een vergelijking tussen werkwijzen in Duitsland en Nederland. De uitkomsten zijn vervolgens in een levendige discussie becommentarieerd en bediscussieerd door een panel van academici en experts uit de praktijk. 

Voor geïnteresseerden is op de volgende website de verslaglegging, de presentatie en een bijbehorende column van het symposium te vinden: https://www.leerstoelpubliekopdrachtgeverschap.nl

 

Gepubliceerd op: 12-05-2017 << Vorig bericht Volgend bericht>>