nieuws >

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
19 oktober 2010

Het ministerie van Ruimte is er niet gekomen, maar voor de topmannen van Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst en ProRail maakt dat ook niet uit. De komst van de nieuwe regering geeft wel een extra boost voor het aantal geïntegreerde contracten. 

lees meer>>
20 september 2010

De bouw moet meer naar andere bedrijfssectoren kijken om te zien hoe de keten daar functioneert. Dat zou naar de mening van ir. Ron Voskuilen, algemeen directeur van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam, de ketenintegratie in de bouw ten goede komen. 

lees meer>>
10 september 2010

“Van de vier grote gemeenten loopt Rotterdam voorop in het werken met nieuwe contractvormen, waarin marktpartijen meer ruimte krijgen voor het bedenken van oplossingen.” Dat zegt Jos Hegeman directievoorzitter Strukton Civiel, in zijn reactie op het interview met Ron Voskuilen, algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam.

lees meer>>
09 september 2010

Het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam gaat vaker samenwerken met marktpartijen. Kennis en ervaring die de markt in huis heeft, wil Gemeentewerken optimaal gaan benutten. 

lees meer>>
08 september 2010

Commodore M.M.C. Spit, nieuwe Commandant bedrijfsgroep Vastgoed (tevens D-DVD), begint 18 oktober 2010 aan haar nieuwe functie. Commodore Madelein Spit is de opvolgster van Generaal-majoor Richard Tiekens, die per 3 september de functie van Commandant NLDA bekleedt.

lees meer>>
03 september 2010

Een belangrijke leerschool. Zo kijkt Giedie Heijmans terug op de opdracht van de Dienst Vastgoed Defensie om een NAVO-pijplijn te vervangen tussen Pernis en Schoten. “Werken met UAV-GC-contracten is voor beide partijen nieuw. Goede risicoallocatie is hierin van groot belang.” 

lees meer>>
02 september 2010

Gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het is voor Jan Erven, waarnemend directeur Dienst Vastgoed Defensie, veruit de belangrijkste voorwaarde voor goed opdrachtgeverschap. “Alleen zo ontstaat innovatie”. Een gesprek met Erven en zijn collega Erik van ’t Hof, adviseur Ingenieursdiensten bij de Dienst Vastgoed Defensie. 

lees meer>>
26 augustus 2010

Op 30 september organiseren we bij de TU Delft, faculteit Bouwkunde, een symposium voor opdrachtgevers over architectenselecties in de context van de Europese aanbestedingsregels. Het programma van de middag bestaat uit verschillende lezingen waarin de praktijk en de wetenschap op het gebied van dit complexe maar uitdagende onderwerp naar voren komen.

lees meer>>
02 augustus 2010

Welke uitdagingen zijn er bij de borging van constructieve veiligheid van bouwwerken en wat zijn de ervaringen bij bouwprojecten met en zonder inzet van Technische Inspectie Services.....en de erkenningsregeling TIS is klaar en de eerste TIS-bureaus ontvangen de Nederlandse erkenning voor TIS-bureaus. Dit en meer op het symposium Technische Inspectie Services.

lees meer>>
17 juni 2010

Prof. ir Hans de Jonge is ervan overtuigd: wil er echt een ommezwaai in de bouw tot stand komen, dan zal de crisis nog dieper gevoeld moeten worden. 

lees meer>>
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14