nieuws >

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
22 april 2011

Deze seminar is bedoeld voor aanbesteders en bedrijven in de bouw en andere sectoren. In één dag kunt u hier leren wat de CO2-Prestatieladder kan betekenen voor u als aanbesteder of bedrijf. 

lees meer>>
11 april 2011

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. 

lees meer>>
14 januari 2011

ProRail maakt de ommezwaai naar alliantiecontracten. De spoorbeheerder ziet meer heil in samenwerking met de markt. 

lees meer>>
13 januari 2011

Op 13 januari 2011 heeft de heer T.J. Boersma, lid Dagelijks Bestuur, de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw ondertekend namens het Bestuur van Waterschap Reest en Wieden.

lees meer>>
16 december 2010

Veel marktpartijen in de bouw klagen over gebrekkig opdrachtgeverschap. Laagste prijs is nog te vaak het dominante selectiecriterium. Goede prestaties uit het verleden tellen nauwelijks en zijn lastig mee te nemen in volgende aanbestedingen. 

lees meer>>
10 december 2010

Tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Building Business Reputatie Monitor hield Maria Bobenrieth, voormalig Global Director of Community Investments bij Nike, een inspirerend betoog over de lessons learned na de immense reputatieschade die het miljardenbedrijf in de jaren negentig opliep.

lees meer>>
19 oktober 2010

Het ministerie van Ruimte is er niet gekomen, maar voor de topmannen van Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst en ProRail maakt dat ook niet uit. De komst van de nieuwe regering geeft wel een extra boost voor het aantal geïntegreerde contracten. 

lees meer>>
20 september 2010

De bouw moet meer naar andere bedrijfssectoren kijken om te zien hoe de keten daar functioneert. Dat zou naar de mening van ir. Ron Voskuilen, algemeen directeur van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam, de ketenintegratie in de bouw ten goede komen. 

lees meer>>
10 september 2010

“Van de vier grote gemeenten loopt Rotterdam voorop in het werken met nieuwe contractvormen, waarin marktpartijen meer ruimte krijgen voor het bedenken van oplossingen.” Dat zegt Jos Hegeman directievoorzitter Strukton Civiel, in zijn reactie op het interview met Ron Voskuilen, algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam.

lees meer>>
09 september 2010

Het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam gaat vaker samenwerken met marktpartijen. Kennis en ervaring die de markt in huis heeft, wil Gemeentewerken optimaal gaan benutten. 

lees meer>>
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15