nieuws >

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
22 december 2009

“ProRail moet nog het nodige verbeteren om een professioneel opdrachtgever te worden. Maar ook bij onszelf is er nog werk aan de winkel.” Dat stelt Wouter Remmelts, directielid BAM Civiel, in reactie op het interview met Patrick Buck. “De uitvoering van innovatieve contracten levert in de praktijk nog aardig wat problemen op. De Waardse Alliantie is zo langzamerhand wel een erg oud voorbeeld.” 

lees meer>>
18 december 2009

Als eerste opdrachtgever binnen het Opdrachtgeversforum gaat ProRail opdrachtnemers bij aanbestedingen beoordelen op hun ambities om de CO2-uitstoot te reduceren. ProRail overweegt er op termijn een echt selectiecriterium van te maken. 

lees meer>>
14 december 2009

KOMPAS light is vanaf vandaag online. Met deze handleiding wordt beoogd, bij te dragen aan de verbetering van problemen die zich voordoen bij de aanbestedingen.

lees meer>>
10 december 2009

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal heeft op 10 december 2009 voor het Opdrachtgeversforum zijn acties ter verbetering van de aanbestedingsproblematiek bij architectuuropdrachten uiteengezet.

lees meer>>
07 december 2009

Vanaf 1 december beloont ProRail bouwbedrijven die klimaatbewust produceren. Hiervoor heeft ProRail de CO²-prestatieladder ontwikkeld. Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO² te reduceren, hoe meer kans op gunning van een project.

lees meer>>
16 november 2009

Het onderzoek van Jones Lang LaSalle naar het succesvol toepassen van duurzaamheid bij de ontwikkeling van (rijks)gebouwen is uitgebracht.

lees meer>>
30 oktober 2009

Sinds de parlementaire enquête heeft de bouw een grote cultuurverandering ondergaan. Partijen in de bouwkolom streven ernaar integer en transparant te handelen. Het is aan ons, organisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers, om partijen daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen.

lees meer>>
22 oktober 2009

ProRail zorgt voor voldoende, betrouwbare en veilige railinfrastructuur, op een transparante, zakelijke en maatschappelijk verantwoorde wijze. "Ons doel is om de beste netwerkmanager van het spoor in Europa te zijn". Dat geldt ook op het gebied van veiligheid en milieu.

lees meer>>
18 oktober 2009

Den Haag neemt als enige gemeente deel aan het Opdrachtgeversforum in de bouw. Ted Zwietering (projectdirecteur Krachtwijken en voormalig directeur Haags Ontwikkelingsbedrijf) vindt dat er bij overheden veel ruimte is om het opdrachtgeverschap te verbeteren. 

lees meer>>
12 oktober 2009

De manier van aanbesteden is dominant voor de rest van het bouwproces, waarschuwt topambtenaar Peter Jägers andere opdrachtgevers. Traditioneel aanbesteden staat garant voor “gedonder over meerwerk” en functioneel specificeren leidt tot een beter eindproduct. 

lees meer>>
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14