nieuws >

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
10 augustus 2009

De Alliantie is een van de twee woningcorporaties die deelneemt aan het Opdrachtgeversforum in de bouw. In juli ondertekende de Alliantie de gedragscode publiek opdrachtgeverschap. Directeur-bestuurder Jim Schuyt: “Integriteit is een wezenlijk kenmerk van onze bedrijfscultuur. We waarderen het als opdrachtnemers hun klachten niet voor zich houden, maar bij ons melden.” 

lees meer>>
08 juli 2009

Grote publieke opdrachtgevers als de Rijkswaterstaat en ProRail en de allergrootste Nederlandse bouwbedrijven hebben concrete afspraken met elkaar gemaakt om de onderlinge slechte relatie te verbeteren. De afspraken moeten ‘ergernissen over en weer’ uit de wereld helpen en een bijdrage leveren aan ‘nieuwe, solide, maatschappelijk aanvaardbare en daarmee integere verhoudingen en werkwijzen in de bouwsector’. 

lees meer>>
07 juli 2009

De Alliantie tekende 2 juli 2009 als eerste woningcorporatie de Gedragscode publiek opdrachtgeverschap. Hierin staan kernwaarden voor het publiek opdrachtgeverschap geformuleerd: maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie. Deze kernwaarden zijn uitgewerkt in gedragsregels.

lees meer>>
02 juli 2009

Op 2 juli 2009 heeft Jim Schuyt, directievoorzitter van de Alliantie, de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw ondertekend. Hiermee laat de Alliantie zien een betrouwbare en integere opdrachtgever te zijn. De ondertekening van deze gedragscode past in het integriteitbeleid van de Alliantie.

lees meer>>
18 maart 2009

De Rijksgebouwendienst, ProRail en Rijkswaterstaat hebben een Rijksacademie voor Projectmanagement opgericht: de Projectacademie. De drie betrokken partijen tekenden op woensdag 18 maart 2009 een samenwerkingsovereenkomst.

lees meer>>
10 maart 2009

De afgelopen vier jaar timmerde Rijkswaterstaat aan de weg om een toonaangevende, resultaatgedreven opdrachtgever te worden. Toch valt de creativiteit van de markt nog een stuk beter te benutten, vindt directeur Bert Keijts. “In 2012 willen we in al ons werk negentig procent aanbesteden op kwaliteit, gebruikerstevredenheid en duurzaamheid. Prijs is niet langer het belangrijkste selectiecriterium.” 

lees meer>>
08 februari 2009

In de bouw- en vastgoedsector wordt al jaren veel geklaagd over het gebrek aan goed opdrachtgeverschap bij publieke partijen. Er wordt vooral gegund op laagste prijs en nauwelijks op basis van wegingsfactoren als past performance en kwaliteit, zo is de redenering. Dat publieke opdrachtgevers niet stil zitten om hier verbetering in aan te brengen, blijkt bijvoorbeeld uit de oprichting van het Opdrachtgeversforum in de bouw. 

lees meer>>
08 december 2008

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard ondertekenen de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap. 

lees meer>>
20 november 2008

Ruim een jaar na de invoering van de Gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ zijn er nog maar weinig meldingen van ongewenst gedrag binnen gekomen bij het speciaal hiervoor opgerichte meldpunt. Voor Harry Pegel, vertrouwenspersoon bij Rijkswaterstaat, geen reden om achterover te leunen. 

lees meer>>
18 november 2007

Directeur-generaal Rijkswaterstaat Bert Keijts is vanavond in de Haagse Ridderzaal uitgeroepen tot Overheidsmanager van het Jaar 2008.

lees meer>>
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14