nieuws >

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
07 december 2009

Vanaf 1 december beloont ProRail bouwbedrijven die klimaatbewust produceren. Hiervoor heeft ProRail de CO²-prestatieladder ontwikkeld. Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO² te reduceren, hoe meer kans op gunning van een project.

lees meer>>
16 november 2009

Het onderzoek van Jones Lang LaSalle naar het succesvol toepassen van duurzaamheid bij de ontwikkeling van (rijks)gebouwen is uitgebracht.

lees meer>>
30 oktober 2009

Sinds de parlementaire enquête heeft de bouw een grote cultuurverandering ondergaan. Partijen in de bouwkolom streven ernaar integer en transparant te handelen. Het is aan ons, organisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers, om partijen daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen.

lees meer>>
22 oktober 2009

ProRail zorgt voor voldoende, betrouwbare en veilige railinfrastructuur, op een transparante, zakelijke en maatschappelijk verantwoorde wijze. "Ons doel is om de beste netwerkmanager van het spoor in Europa te zijn". Dat geldt ook op het gebied van veiligheid en milieu.

lees meer>>
18 oktober 2009

Den Haag neemt als enige gemeente deel aan het Opdrachtgeversforum in de bouw. Ted Zwietering (projectdirecteur Krachtwijken en voormalig directeur Haags Ontwikkelingsbedrijf) vindt dat er bij overheden veel ruimte is om het opdrachtgeverschap te verbeteren. 

lees meer>>
12 oktober 2009

De manier van aanbesteden is dominant voor de rest van het bouwproces, waarschuwt topambtenaar Peter Jägers andere opdrachtgevers. Traditioneel aanbesteden staat garant voor “gedonder over meerwerk” en functioneel specificeren leidt tot een beter eindproduct. 

lees meer>>
10 augustus 2009

De Alliantie is een van de twee woningcorporaties die deelneemt aan het Opdrachtgeversforum in de bouw. In juli ondertekende de Alliantie de gedragscode publiek opdrachtgeverschap. Directeur-bestuurder Jim Schuyt: “Integriteit is een wezenlijk kenmerk van onze bedrijfscultuur. We waarderen het als opdrachtnemers hun klachten niet voor zich houden, maar bij ons melden.” 

lees meer>>
08 juli 2009

Grote publieke opdrachtgevers als de Rijkswaterstaat en ProRail en de allergrootste Nederlandse bouwbedrijven hebben concrete afspraken met elkaar gemaakt om de onderlinge slechte relatie te verbeteren. De afspraken moeten ‘ergernissen over en weer’ uit de wereld helpen en een bijdrage leveren aan ‘nieuwe, solide, maatschappelijk aanvaardbare en daarmee integere verhoudingen en werkwijzen in de bouwsector’. 

lees meer>>
07 juli 2009

De Alliantie tekende 2 juli 2009 als eerste woningcorporatie de Gedragscode publiek opdrachtgeverschap. Hierin staan kernwaarden voor het publiek opdrachtgeverschap geformuleerd: maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie. Deze kernwaarden zijn uitgewerkt in gedragsregels.

lees meer>>
02 juli 2009

Op 2 juli 2009 heeft Jim Schuyt, directievoorzitter van de Alliantie, de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw ondertekend. Hiermee laat de Alliantie zien een betrouwbare en integere opdrachtgever te zijn. De ondertekening van deze gedragscode past in het integriteitbeleid van de Alliantie.

lees meer>>
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15