professioneel opdrachtgeverschap >

Waar begint en eindigt opdrachtgeverschap in de publieke sector? Hoe is het met de aansprakelijkheid gesteld? In beginsel dragen (semi-)publieke opdrachtgevers politieke verantwoordelijkheid. Publieke opdrachtgevers moeten in hun bedrijfsvoering rekening houden met die politieke verantwoordelijkheid. Dat kan de mogelijkheden tot vernieuwing beperken. Het Opdrachtgeversforum wil de ruimte die er wel is, opzoeken en betrekken in het debat over vernieuwing van het publiek opdrachtgeverschap.
Betrokken partijen: ProRail (trekker), Portaal, Rijksvastgoedbedrijf

Belangrijkste projecten en activiteiten:

- Reikwijdte opdrachtgeverschap

- Gedragscode

- Integriteit

- Ombudsman