René Bleeker >

René Bleeker is sinds 2014 directeur bouw bij het Radboudumc in Nijmegen, en is in die rol verantwoordelijk voor de vertaling en realisatie van de strategie van het universitair medisch centrum naar toekomstbestendige huisvesting voor zorg, onderwijs en onderzoek. René heeft ruime ervaring in bouwen voor de gezondheidszorg, hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Amphia Ziekenhuis, Tergooiziekenhuizen en het OLVG. René studeerde Bouwkunde in Delft, bouwmanagement en architectuur.

Opdrachtgeverschap in de huisvesting van zorggebouwen is een bijzondere opgave. Je bouwt voor een 24/7 bedrijf waar kleine technische verstoringen levensbedreigend kunnen zijn. Zo leidde een versleten zuurstofnippel ooit tot een verwoestende brand in een operatiecomplex. Dit leidt ertoe dat de eisen aan gebouw en techniek van zorgvastgoed de hoogst denkbare zijn. Daarnaast moet een opdrachtgever in zorgvastgoed rekening houden met vele wensen van interne klanten (patiënten, zorgprofessionals, bezoekers, studenten en docenten) en eisen van externe partijen (banken, zorgverzekeraars, politici, en de regels van het bevoegd gezag). Een continue veranderend zorglandschap in een zich exponentieel ontwikkelende technologische wereld (denk aan de majeure impact van e-health, aan innovaties in materialen en gebouwtechniek, en aan de steeds diepere kennis omtrent helende gebouwen) vraagt om andere cycli in het gebruik van zorgvastgoed. En dat terwijl we zorgvastgoed vaak nog in 40 jaar afschrijven. Wat is in deze geschetste context nog de definitie van toekomstbestendig zorgvastgoed? Mijn uitdaging bij het Opdrachtgeversforum ligt in het samen met de markt richting te geven aan de ontwikkeling van toekomstbestendige zorggebouwen. En dat begint en eindigt bij professioneel opdrachtgeverschap, en ondernemerschap.