strategie >

Het Opdrachtgeversforum wil door professionalisering van het opdrachtgeverschap van (semi)publieke organisaties bijdragen aan een beter functionerende bouwsector. Hierbij zijn verdere invulling van het professioneel opdrachtgeverschap, competentieontwikkeling, kwaliteitsborging en belangenbehartiging van groot belang. Deze vormen de basis voor de door het Opdrachtgeversforum behandelde onderwerpen.

missie

De bouwsector speelt een belangrijke rol in het economisch verkeer en vertegenwoordigt een groot maatschappelijk belang. Publieke en semi-publieke opdrachtgevers hebben op dit marktsegment een grote invloed door het aanzienlijke deel van de bouwproductie dat zij jaarlijks in projecten omzetten. Zij dienen daarin een voorbeeldrol te vervullen. Het Opdrachtgeversforum wil door professionalisering van het opdrachtgeverschap van (semi)publieke organisaties bijdragen aan een beter functionerende bouwsector.

visie

Het Opdrachtgeversforum wil een bijdrage leveren aan het professionaliseren van de bouw door het zijn van:

  • Het aanspreekpunt in Nederland voor (semi)publiek opdrachtgeverschap (belangenbehartiging richting de markt en politiek);
  • Een netwerk en ontmoetingsplek voor professioneel opdrachtgeverschap in een (semi)publieke context (uitwisseling van ervaringen en ideeën);
  • Een kennismakelaar voor professioneel opdrachtgeverschap (kennisontwikkeling en -uitwisseling);
  • Een publiek toegankelijke kennisbron voor de ontwikkelde kennis en ervaring.

vorm

Het Opdrachtgeversforum in de bouw kent een stuurgroep, een forum met projectgroepen en participanten en wordt ondersteund door een secretariaat.

 

Stuurgroep

 

Klik hier voor het Bedrijfsplan 2016-2018 met een overzicht van de werkwijze en thema's van het Opdrachtgeversforum in de bouw.