stuurgroep >

De stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in de bouw bestaat uit personen die een relevante functie vervullen in de sector van (semi-)publieke opdrachtgevers. Ze worden als persoon gevraagd en vertegenwoordigen formeel de organisatie waarvan zij deel uitmaken. Vooralsnog wordt geen deelname gezocht van private partijen.

leden

De stuurgroep wil slagvaardig zijn en is daarom beperkt van omvang. De stuurgroep van maximaal 15 leden komt elke twee tot drie maanden bijeen om de voortgang te bespreken op verschillende geselecteerde thema’s. Voortgang wordt geboekt door het opstarten en uitvoeren van projecten die voornamelijk in de organisaties van de stuurgroepleden plaatsvinden. Hierbij wordt soms de hulp van onderzoeks- of adviesbureaus ingeschakeld. De stuurgroepleden worden op persoonlijke titel benoemd en vormen een afspiegeling van verschillende sectoren in het opdrachtgeversveld. Jaarlijks wordt via een Diner Pensant input geleverd op het programma voor het volgende jaar en worden er verschillende verdiepende activiteiten georganiseerd. Er wordt zo gestreefd naar continuïteit en een actief forum.


Leden van de stuurgroep zijn:

Ans Rietsta - ProRail

Bas Takens - Universiteiten

Bert Verheugd - Nationale Politie

Bert Wijbenga - Woonbron 

Chris de Vries - Provincie Noord-Holland

Floor Felten - Schiphol Group

Ilma Merx - Gemeente Den Haag

Johan Vermeer - Gemeente Rotterdam

Joost de Ruig - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Michèle Blom - Rijkswaterstaat

Patrick Buck (voorzitter) - ProRail

Paul Rutte - NS Stations

René Bleeker - Radboudumc Nijmegen

Rob Haans - de Alliantie 

Roger Mol - Rijksvastgoedbedrijf

Marleen Hermans (adviseur) - Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap TU Delft

Hanneke Veldhuis (secretaris) - Opdrachtgeversforum in de bouw

 

voorzitter

De voorzitter wordt gekozen bij besluit van de meerderheid van de stuurgroep voor een periode van drie jaar. De voorzitter leidt de bijeenkomsten van de stuurgroep en is verantwoordelijk voor de agenda. De voorzitter (lees: zijn/haar organisatie) draagt zorg voor het financieel beheer van het Opdrachtgeversforum. De voorzitter is bevoegd om namens de stuurgroepleden participanten toe te laten tot het Opdrachtgeversforum en een overeenkomst te sluiten met het secretariaat.

secretariaat

Het secretariaat bereidt bijeenkomsten voor en ondersteunt de stuurgroep, het forum en de projectgroepen. Het secretariaat is klein. Expertise voor inhoudelijke ondersteuning van de stuurgroep en de projectgroepen wordt gevonden bij kenniscentra en adviesbureaus. Inhuur is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de stuurgroep en van de projectleiders.

Het secretariaat bewaakt de voortgang van de door de stuurgroep geïnitieerde activiteiten en draagt zorg voor de website en het relatiebeheer. Het secretariaat functioneert als eerste aanspreekpunt van het Opdrachtgeversforum en verzorgt de communicatie en correspondentie.

Het secretariaat is belegd bij de Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde en wordt ingevuld door Hanneke Veldhuis (secretaris), Manja Stalman (office manager) en Linda Matser (student assistent).