Veronique Marks >

Veronique Marks is hoofd van de Dienst Huisvesting van de Technische Universiteit Eindhoven. Hiervoor werkte Veronique Marks bij de Rijksgebouwendienst waar ze hoofd Projectmanagement en plaatsvervangend directeur Projecten was. Daarnaast heeft ze verschillende banen gehad als architect en project manager in Nederland, Keulen, Brussel en Londen en ontwikkelingswerk in lokale bouwmaterialen in Ivoorkust en West Afrika gedaan.

Veronique Marks studeerde Architectuur aan de Technische Universiteit Delft.

Binnen de universiteiten is Vastgoed en Huisvesting een ondersteunende tak van sport. Zij moet al het onderwijs en onderzoek mogelijk maken en het liefst zo goedkoop mogelijk. Iedere cent die naar ‘stenen’ gaat is immers niet te besteden aan onderzoek en onderwijs. Wel hebben de universiteiten veel ambitie, concurreren ze op internationaal niveau en zijn goede faciliteiten, laboratoria, gast werkruimten en een mooie campus van belang om aantrekkelijk te zijn in de keuze van studenten en onderzoekers.
Dit vraagt om een hele professionele vastgoedorganisatie die in staat is de financiële ruimte die wel wordt geboden ook maximaal in te zetten om de ambities te kunnen ondersteunen.
Goed opdrachtgeverschap bij het besteden van de middelen en het waarmaken van verwachtingen is daarbij van groot belang om ook het vertrouwen te krijgen van de primaire organisatie. Daar zit ook  mijn motivatie als lid van het opdrachtgeversforum; “professionaliseren van de afspraken van diensten en werken die wij uitbesteden”. Met een relatief kleine organisatie wordt veel ingekocht en opdrachtgever schap is daarbij een vak waar we nog in kunnen groeien.
Voor de universiteiten is het interessant om niet per organisatie te professionaliseren maar juist gebruik te maken van de gezamenlijke kennis van de leden van het OGF en zo veel sneller en beter de ontwikkeling naar professioneel opdrachtgever te kunnen maken.